Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,201-40,220 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043807
Mã NSX: RE0805FRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044802
Mã NSX: RC0805DR-0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043808
Mã NSX: RE0805FRE07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044803
Mã NSX: RC0805DR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043809
Mã NSX: RE0805FRE0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044804
Mã NSX: RC0805DR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043810
Mã NSX: RE0805FRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044805
Mã NSX: RC0805DR-07475KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043811
Mã NSX: RE0805FRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044806
Mã NSX: RC0805DR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043812
Mã NSX: RE0805FRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044807
Mã NSX: RC0805DR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043813
Mã NSX: RE0805FRE07232KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044808
Mã NSX: RC0805DR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043814
Mã NSX: RE0805FRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044809
Mã NSX: RC0805DR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043815
Mã NSX: RE0805FRE0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044810
Mã NSX: RC0805DR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043816
Mã NSX: RE0805FRE0723K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 481 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044811
Mã NSX: RC0805DR-07481RL

Số lượng / Giá