Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,241-40,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043827
Mã NSX: RE0805FRE07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044822
Mã NSX: RC0805DR-074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043828
Mã NSX: RE0805FRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044823
Mã NSX: RC0805DR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043829
Mã NSX: RE0805FRE0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044824
Mã NSX: RC0805DR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043830
Mã NSX: RE0805FRE0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.42 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044825
Mã NSX: RC0805DR-074K42L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043831
Mã NSX: RE0805FRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.48 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044826
Mã NSX: RC0805DR-074K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043832
Mã NSX: RE0805FRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044827
Mã NSX: RC0805DR-074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043833
Mã NSX: RE0805FRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044828
Mã NSX: RC0805DR-074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043834
Mã NSX: RE0805FRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044829
Mã NSX: RC0805DR-074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043835
Mã NSX: RE0805FRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044830
Mã NSX: RC0805DR-074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043836
Mã NSX: RE0805FRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044831
Mã NSX: RC0805DR-074K87L

Số lượng / Giá