Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,261-40,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043837
Mã NSX: RE0805FRE07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044832
Mã NSX: RC0805DR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043838
Mã NSX: RE0805FRE07309KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044833
Mã NSX: RC0805DR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043839
Mã NSX: RE0805FRE0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044834
Mã NSX: RC0805DR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043840
Mã NSX: RE0805FRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044835
Mã NSX: RC0805DR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043841
Mã NSX: RE0805FRE07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044836
Mã NSX: RC0805DR-07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 32.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043842
Mã NSX: RE0805FRE0732K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044837
Mã NSX: RC0805DR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043843
Mã NSX: RE0805FRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044838
Mã NSX: RC0805DR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043844
Mã NSX: RE0805FRE07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044839
Mã NSX: RC0805DR-0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043845
Mã NSX: RE0805FRE07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044840
Mã NSX: RC0805DR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043846
Mã NSX: RE0805FRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044841
Mã NSX: RC0805DR-07523KL

Số lượng / Giá