Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,301-40,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 39.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043857
Mã NSX: RE0805FRE0739K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044852
Mã NSX: RC0805DR-0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043858
Mã NSX: RE0805FRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044853
Mã NSX: RC0805DR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043859
Mã NSX: RE0805FRE0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044854
Mã NSX: RC0805DR-07560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043860
Mã NSX: RE0805FRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044855
Mã NSX: RC0805DR-07562KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043861
Mã NSX: RE0805FRE073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044856
Mã NSX: RC0805DR-07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043862
Mã NSX: RE0805FRE073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044857
Mã NSX: RC0805DR-0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043863
Mã NSX: RE0805FRE073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044858
Mã NSX: RC0805DR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043864
Mã NSX: RE0805FRE073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044859
Mã NSX: RC0805DR-0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043865
Mã NSX: RE0805FRE073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044860
Mã NSX: RC0805DR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043866
Mã NSX: RE0805FRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044861
Mã NSX: RC0805DR-07576KL

Số lượng / Giá