Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,021-4,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 88.7 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005832
Mã NSX: RT0402DRE0788R7L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005833
Mã NSX: RT0402DRE078K25L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 931 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005834
Mã NSX: RT0402DRE07931RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 95.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005835
Mã NSX: RT0402DRE0795K3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 95.3 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005836
Mã NSX: RT0402DRE0795R3L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 97.6 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005837
Mã NSX: RT0402DRE0797R6L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 481 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005838
Mã NSX: RT0402DRE07481RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 4.48 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005839
Mã NSX: RT0402DRE074K48L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 768 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005840
Mã NSX: RT0402DRE07768RL

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 76.8 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005841
Mã NSX: RT0402DRE0776R8L

Số lượng / Giá
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204
1 + 210
100 + 208
1,000 + 206
5,000 + 205
10,000 + 204

Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005842
Mã NSX: AF0402FR-074R7L

Số lượng / Giá
1 + 240
100 + 238
1,000 + 236
5,000 + 235
10,000 + 234
1 + 240
100 + 238
1,000 + 236
5,000 + 235
10,000 + 234

Điện trở dán 102 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005843
Mã NSX: RT0402FRE07102KL

Số lượng / Giá
1 + 260
100 + 258
1,000 + 256
5,000 + 255
10,000 + 254
1 + 260
100 + 258
1,000 + 256
5,000 + 255
10,000 + 254

Điện trở dán 113 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005844
Mã NSX: RT0402FRE07113KL

Số lượng / Giá
1 + 260
100 + 258
1,000 + 256
5,000 + 255
10,000 + 254
1 + 260
100 + 258
1,000 + 256
5,000 + 255
10,000 + 254

Điện trở dán 10 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005845
Mã NSX: RT0402FRE0710RL

Số lượng / Giá
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284

Điện trở dán 5.11 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005846
Mã NSX: RT0402FRE075R11L

Số lượng / Giá
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284

Điện trở dán 5.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005847
Mã NSX: RT0402FRE075R1L

Số lượng / Giá
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284

Điện trở dán 7.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005848
Mã NSX: RT0402FRE077R5L

Số lượng / Giá
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284
1 + 290
100 + 288
1,000 + 286
5,000 + 285
10,000 + 284

Điện trở dán 4.75 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005849
Mã NSX: RT0402FRD074R75L

Số lượng / Giá
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324

Điện trở dán 4.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005850
Mã NSX: RT0402FRD074R7L

Số lượng / Giá
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324

Điện trở dán 4.87 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005851
Mã NSX: RT0402FRD074R87L

Số lượng / Giá
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324
1 + 330
100 + 328
1,000 + 326
5,000 + 325
10,000 + 324