Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,381-40,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043897
Mã NSX: RE0805FRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044892
Mã NSX: RC0805DR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043898
Mã NSX: RE0805FRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044893
Mã NSX: RC0805DR-0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043899
Mã NSX: RE0805FRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044894
Mã NSX: RC0805DR-07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043900
Mã NSX: RE0805FRE075K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044895
Mã NSX: RC0805DR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043901
Mã NSX: RE0805FRE0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044896
Mã NSX: RC0805DR-0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043902
Mã NSX: RE0805FRE0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044897
Mã NSX: RC0805DR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043903
Mã NSX: RE0805FRE0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044898
Mã NSX: RC0805DR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043904
Mã NSX: RE0805FRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044899
Mã NSX: RC0805DR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043905
Mã NSX: RE0805FRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044900
Mã NSX: RC0805DR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043906
Mã NSX: RE0805FRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044901
Mã NSX: RC0805DR-0766R5L

Số lượng / Giá