Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,401-40,420 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043907
Mã NSX: RE0805FRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044902
Mã NSX: RC0805DR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043908
Mã NSX: RE0805FRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044903
Mã NSX: RC0805DR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043909
Mã NSX: RE0805FRE0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044904
Mã NSX: RC0805DR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043910
Mã NSX: RE0805FRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044905
Mã NSX: RC0805DR-07681RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043911
Mã NSX: RE0805FRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044906
Mã NSX: RC0805DR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043912
Mã NSX: RE0805FRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044907
Mã NSX: RC0805DR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043913
Mã NSX: RE0805FRE0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044908
Mã NSX: RC0805DR-0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043914
Mã NSX: RE0805FRE07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044909
Mã NSX: RC0805DR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043915
Mã NSX: RE0805FRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044910
Mã NSX: RC0805DR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043916
Mã NSX: RE0805FRE0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044911
Mã NSX: RC0805DR-07698RL

Số lượng / Giá