Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,421-40,440 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043917
Mã NSX: RE0805FRE077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044912
Mã NSX: RC0805DR-0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043918
Mã NSX: RE0805FRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044913
Mã NSX: RC0805DR-0769R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043919
Mã NSX: RE0805FRE07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044914
Mã NSX: RC0805DR-076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043920
Mã NSX: RE0805FRE07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044915
Mã NSX: RC0805DR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043921
Mã NSX: RE0805FRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044916
Mã NSX: RC0805DR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043922
Mã NSX: RE0805FRE0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044917
Mã NSX: RC0805DR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043923
Mã NSX: RE0805FRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044918
Mã NSX: RC0805DR-076K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043924
Mã NSX: RE0805FRE0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044919
Mã NSX: RC0805DR-076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043925
Mã NSX: RE0805FRE0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044920
Mã NSX: RC0805DR-076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043926
Mã NSX: RE0805FRE078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044921
Mã NSX: RC0805DR-076K8L

Số lượng / Giá