Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,441-40,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043927
Mã NSX: RE0805FRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044922
Mã NSX: RC0805DR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043928
Mã NSX: RE0805FRE078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044923
Mã NSX: RC0805DR-07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043929
Mã NSX: RE0805FRE07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044924
Mã NSX: RC0805DR-07715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043930
Mã NSX: RE0805FRE07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044925
Mã NSX: RC0805DR-0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043931
Mã NSX: RE0805FRE0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044926
Mã NSX: RC0805DR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043932
Mã NSX: RE0805FRE07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044927
Mã NSX: RC0805DR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043933
Mã NSX: RE0805FRE0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044928
Mã NSX: RC0805DR-07732RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043934
Mã NSX: RE0805FRE0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044929
Mã NSX: RC0805DR-0773K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043935
Mã NSX: RE0805FRE0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044930
Mã NSX: RC0805DR-0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043936
Mã NSX: RE0805FRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044931
Mã NSX: RC0805DR-07750KL

Số lượng / Giá