Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,541-40,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043977
Mã NSX: AC0805FR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044972
Mã NSX: RC0805DR-078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043978
Mã NSX: AC0805FR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044973
Mã NSX: RC0805DR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043979
Mã NSX: AC0805FR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044974
Mã NSX: RC0805DR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043980
Mã NSX: AC0805FR-07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044975
Mã NSX: RC0805DR-078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043981
Mã NSX: AC0805FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044976
Mã NSX: RC0805DR-078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043982
Mã NSX: AC0805FR-07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044977
Mã NSX: RC0805DR-078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043983
Mã NSX: AC0805FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044978
Mã NSX: RC0805DR-07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043984
Mã NSX: AC0805FR-07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044979
Mã NSX: RC0805DR-07909RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043985
Mã NSX: AC0805FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044980
Mã NSX: RC0805DR-0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043986
Mã NSX: AC0805FR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044981
Mã NSX: RC0805DR-0790R9L

Số lượng / Giá