Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,561-40,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043987
Mã NSX: AC0805FR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044982
Mã NSX: RC0805DR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043988
Mã NSX: AC0805FR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044983
Mã NSX: RC0805DR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043989
Mã NSX: AC0805FR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044984
Mã NSX: RC0805DR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043990
Mã NSX: AC0805FR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044985
Mã NSX: RC0805DR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043991
Mã NSX: AC0805FR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044986
Mã NSX: RC0805DR-07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043992
Mã NSX: AC0805FR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044987
Mã NSX: RC0805DR-07931RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043993
Mã NSX: AC0805FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044988
Mã NSX: RC0805DR-0793K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043994
Mã NSX: AC0805FR-0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 93.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044989
Mã NSX: RC0805DR-0793R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043995
Mã NSX: AC0805FR-0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044990
Mã NSX: RC0805DR-07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043996
Mã NSX: AC0805FR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044991
Mã NSX: RC0805DR-07953RL

Số lượng / Giá