Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,581-40,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043997
Mã NSX: AC0805FR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044992
Mã NSX: RC0805DR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043998
Mã NSX: AC0805FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044993
Mã NSX: RC0805DR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00043999
Mã NSX: AC0805FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044994
Mã NSX: RC0805DR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044000
Mã NSX: AC0805FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044995
Mã NSX: RC0805DR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044001
Mã NSX: AC0805FR-07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044996
Mã NSX: RC0805DR-0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044002
Mã NSX: AC0805FR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044997
Mã NSX: RC0805DR-0797R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044003
Mã NSX: AC0805FR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044998
Mã NSX: RC0805DR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044004
Mã NSX: AC0805FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044999
Mã NSX: RC0805DR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044005
Mã NSX: AC0805FR-0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045000
Mã NSX: RC0805DR-079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044006
Mã NSX: AC0805FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045001
Mã NSX: RC0805DR-079K53L

Số lượng / Giá