Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,601-40,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044007
Mã NSX: AC0805FR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045002
Mã NSX: RC0805DR-079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044008
Mã NSX: AC0805FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045003
Mã NSX: RV0805JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044009
Mã NSX: AC0805FR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045004
Mã NSX: RE0805DRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044010
Mã NSX: AC0805FR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045005
Mã NSX: RE0805DRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044011
Mã NSX: AC0805FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045006
Mã NSX: RE0805DRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044012
Mã NSX: AC0805FR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045007
Mã NSX: RE0805DRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044013
Mã NSX: AC0805FR-07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045008
Mã NSX: RE0805DRE07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044014
Mã NSX: AC0805FR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045009
Mã NSX: RE0805DRE07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044015
Mã NSX: AC0805FR-07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045010
Mã NSX: RE0805DRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044016
Mã NSX: AC0805FR-07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045011
Mã NSX: RE0805DRE07150KL

Số lượng / Giá