Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,621-40,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044017
Mã NSX: AC0805FR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045012
Mã NSX: RE0805DRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044018
Mã NSX: AC0805FR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045013
Mã NSX: RE0805DRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044019
Mã NSX: AC0805FR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045014
Mã NSX: RE0805DRE0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044020
Mã NSX: AC0805FR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045015
Mã NSX: RE0805DRE0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044021
Mã NSX: AC0805FR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045016
Mã NSX: RE0805DRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044022
Mã NSX: AC0805FR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045017
Mã NSX: RE0805DRE071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044023
Mã NSX: AC0805FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045018
Mã NSX: RE0805DRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044024
Mã NSX: AC0805FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045019
Mã NSX: RE0805DRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044025
Mã NSX: AC0805FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045020
Mã NSX: RE0805DRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044026
Mã NSX: AC0805FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045021
Mã NSX: RE0805DRE07220KL

Số lượng / Giá