Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,641-40,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044027
Mã NSX: AC0805FR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045022
Mã NSX: RE0805DRE07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044028
Mã NSX: AC0805FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045023
Mã NSX: RE0805DRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044029
Mã NSX: AC0805FR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045024
Mã NSX: RE0805DRE0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044030
Mã NSX: AC0805FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045025
Mã NSX: RE0805DRE0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044031
Mã NSX: AC0805FR-07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045026
Mã NSX: RE0805DRE072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044032
Mã NSX: AC0805FR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045027
Mã NSX: RE0805DRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044033
Mã NSX: AC0805FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045028
Mã NSX: RE0805DRE072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044034
Mã NSX: AC0805FR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045029
Mã NSX: RE0805DRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044035
Mã NSX: AC0805FR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045030
Mã NSX: RE0805DRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044036
Mã NSX: AC0805FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045031
Mã NSX: RE0805DRE07330KL

Số lượng / Giá