Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,681-40,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044047
Mã NSX: AC0805FR-071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045042
Mã NSX: RE0805DRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044048
Mã NSX: AC0805FR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045043
Mã NSX: RE0805DRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044049
Mã NSX: AC0805FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045044
Mã NSX: RE0805DRE0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044050
Mã NSX: AC0805FR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045045
Mã NSX: RE0805DRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044051
Mã NSX: AC0805FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045046
Mã NSX: RE0805DRE075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044052
Mã NSX: AC0805FR-071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045047
Mã NSX: RE0805DRE07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044053
Mã NSX: AC0805FR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045048
Mã NSX: RE0805DRE07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044054
Mã NSX: AC0805FR-071K54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045049
Mã NSX: RE0805DRE0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044055
Mã NSX: AC0805FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045050
Mã NSX: RE0805DRE0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044056
Mã NSX: AC0805FR-071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045051
Mã NSX: RE0805DRE0768RL

Số lượng / Giá