Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,741-40,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044077
Mã NSX: AC0805FR-07215KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045072
Mã NSX: SR0805MR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044078
Mã NSX: AC0805FR-07215RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045073
Mã NSX: SR0805MR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044079
Mã NSX: AC0805FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045074
Mã NSX: SR0805MR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044080
Mã NSX: AC0805FR-0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045075
Mã NSX: SR0805MR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044081
Mã NSX: AC0805FR-0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045076
Mã NSX: SR0805MR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044082
Mã NSX: AC0805FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045077
Mã NSX: SR0805MR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044083
Mã NSX: AC0805FR-07221RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045078
Mã NSX: SR0805MR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044084
Mã NSX: AC0805FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045079
Mã NSX: SR0805MR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044085
Mã NSX: AC0805FR-07226RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045080
Mã NSX: SR0805MR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044086
Mã NSX: AC0805FR-0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045081
Mã NSX: SR0805MR-07180RL

Số lượng / Giá