Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,781-40,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044097
Mã NSX: AC0805FR-0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045092
Mã NSX: SR0805MR-071R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044098
Mã NSX: AC0805FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045093
Mã NSX: SR0805MR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044099
Mã NSX: AC0805FR-0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045094
Mã NSX: SR0805MR-071R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044100
Mã NSX: AC0805FR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045095
Mã NSX: SR0805MR-071R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044101
Mã NSX: AC0805FR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045096
Mã NSX: SR0805MR-071R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044102
Mã NSX: AC0805FR-0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045097
Mã NSX: SR0805MR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044103
Mã NSX: AC0805FR-0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045098
Mã NSX: SR0805MR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044104
Mã NSX: AC0805FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045099
Mã NSX: SR0805MR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044105
Mã NSX: AC0805FR-07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045100
Mã NSX: SR0805MR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044106
Mã NSX: AC0805FR-0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045101
Mã NSX: SR0805MR-07220RL

Số lượng / Giá