Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,801-40,820 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044107
Mã NSX: AC0805FR-0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045102
Mã NSX: SR0805MR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044108
Mã NSX: AC0805FR-0726R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045103
Mã NSX: SR0805MR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044109
Mã NSX: AC0805FR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045104
Mã NSX: SR0805MR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044110
Mã NSX: AC0805FR-07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045105
Mã NSX: SR0805MR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044111
Mã NSX: AC0805FR-07274RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045106
Mã NSX: SR0805MR-0724RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044112
Mã NSX: AC0805FR-0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045107
Mã NSX: SR0805MR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044113
Mã NSX: AC0805FR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045108
Mã NSX: SR0805MR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044114
Mã NSX: AC0805FR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045109
Mã NSX: SR0805MR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044115
Mã NSX: AC0805FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045110
Mã NSX: SR0805MR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 287 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044116
Mã NSX: AC0805FR-07287RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045111
Mã NSX: SR0805MR-072K4L

Số lượng / Giá