Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,841-40,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044127
Mã NSX: AC0805FR-072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045122
Mã NSX: SR0805MR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044128
Mã NSX: AC0805FR-072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045123
Mã NSX: SR0805MR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044129
Mã NSX: AC0805FR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045124
Mã NSX: SR0805MR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044130
Mã NSX: AC0805FR-072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045125
Mã NSX: SR0805MR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044131
Mã NSX: AC0805FR-072K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045126
Mã NSX: SR0805MR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044132
Mã NSX: AC0805FR-072K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045127
Mã NSX: SR0805MR-07390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044133
Mã NSX: AC0805FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045128
Mã NSX: SR0805MR-0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044134
Mã NSX: AC0805FR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045129
Mã NSX: SR0805MR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044135
Mã NSX: AC0805FR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045130
Mã NSX: SR0805MR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044136
Mã NSX: AC0805FR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045131
Mã NSX: SR0805MR-073K6L

Số lượng / Giá