Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,901-40,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044157
Mã NSX: AC0805FR-07360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045152
Mã NSX: SR0805MR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044158
Mã NSX: AC0805FR-07365KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045153
Mã NSX: SR0805MR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044159
Mã NSX: AC0805FR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045154
Mã NSX: SR0805MR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044160
Mã NSX: AC0805FR-0736R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045155
Mã NSX: SR0805MR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044161
Mã NSX: AC0805FR-0736RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045156
Mã NSX: SR0805MR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044162
Mã NSX: AC0805FR-07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045157
Mã NSX: SR0805MR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044163
Mã NSX: AC0805FR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045158
Mã NSX: SR0805MR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044164
Mã NSX: AC0805FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045159
Mã NSX: SR0805MR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044165
Mã NSX: AC0805FR-07383KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045160
Mã NSX: SR0805MR-0762RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044166
Mã NSX: AC0805FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045161
Mã NSX: SR0805MR-07680RL

Số lượng / Giá