Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,941-40,960 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044177
Mã NSX: AC0805FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045172
Mã NSX: SR0805MR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044178
Mã NSX: AC0805FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045173
Mã NSX: SR0805MR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044179
Mã NSX: AC0805FR-073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045174
Mã NSX: SR0805MR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.57 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044180
Mã NSX: AC0805FR-073K57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045175
Mã NSX: SR0805MR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044181
Mã NSX: AC0805FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045176
Mã NSX: SR0805MR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044182
Mã NSX: AC0805FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045177
Mã NSX: SR0805MR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044183
Mã NSX: AC0805FR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045178
Mã NSX: SR0805MR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044184
Mã NSX: AC0805FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045179
Mã NSX: SR0805MR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044185
Mã NSX: AC0805FR-073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045180
Mã NSX: SR0805MR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044186
Mã NSX: AC0805FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045181
Mã NSX: SR0805MR-079K1L

Số lượng / Giá