Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,961-40,980 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 3.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044187
Mã NSX: AC0805FR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±20% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045182
Mã NSX: SR0805MR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044188
Mã NSX: AC0805FR-073M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045183
Mã NSX: RC0805JR-0722ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044189
Mã NSX: AC0805FR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045184
Mã NSX: RC0805JR-0711ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044190
Mã NSX: AC0805FR-07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045185
Mã NSX: RC0805JR-0712ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044191
Mã NSX: AC0805FR-07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045186
Mã NSX: RC0805JR-0713ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044192
Mã NSX: AC0805FR-0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045187
Mã NSX: RC0805JR-0715ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044193
Mã NSX: AC0805FR-07412RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045188
Mã NSX: RC0805JR-0716ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044194
Mã NSX: AC0805FR-0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045189
Mã NSX: RC0805JR-0718ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044195
Mã NSX: AC0805FR-07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045190
Mã NSX: SR0805MR-7W100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044196
Mã NSX: AC0805FR-07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045191
Mã NSX: SR0805MR-7W100RL

Số lượng / Giá