Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,081-4,100 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 360 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005892
Mã NSX: AF0402DR-07360KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 38.3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005893
Mã NSX: AF0402DR-0738K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3.24 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005894
Mã NSX: AF0402DR-073K24L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 3 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005895
Mã NSX: AF0402DR-073KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 40.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005896
Mã NSX: AF0402DR-0740K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 46.4 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005897
Mã NSX: AF0402DR-0746K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 48.7 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005898
Mã NSX: AF0402DR-0748K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 4.02 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005899
Mã NSX: AF0402DR-074K02L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 51.1 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005900
Mã NSX: AF0402DR-0751R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 53.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005901
Mã NSX: AF0402DR-0753K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 560 Ohms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005902
Mã NSX: AF0402DR-07560RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 56.2 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005903
Mã NSX: AF0402DR-0756K2L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 5.11 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005904
Mã NSX: AF0402DR-075K11L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 680 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005905
Mã NSX: AF0402DR-07680KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005906
Mã NSX: AF0402DR-076K19L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 768 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005907
Mã NSX: AF0402DR-07768KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 76.8 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005908
Mã NSX: AF0402DR-0776K8L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 80.6 kOhms 0402 ±0.5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005909
Mã NSX: AF0402DR-0780K6L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 102 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005910
Mã NSX: RT0402FRD07102RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 105 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005911
Mã NSX: RT0402FRD07105RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374