Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 40,981-41,000 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044197
Mã NSX: AC0805FR-0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045192
Mã NSX: SR0805MR-7W10KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044198
Mã NSX: AC0805FR-07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045193
Mã NSX: SR0805MR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044199
Mã NSX: AC0805FR-07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045194
Mã NSX: SR0805MR-7W110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044200
Mã NSX: AC0805FR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045195
Mã NSX: SR0805MR-7W11KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044201
Mã NSX: AC0805FR-07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045196
Mã NSX: SR0805MR-7W11RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044202
Mã NSX: AC0805FR-0743K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045197
Mã NSX: SR0805MR-7W120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044203
Mã NSX: AC0805FR-0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045198
Mã NSX: SR0805MR-7W12KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044204
Mã NSX: AC0805FR-0743RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045199
Mã NSX: SR0805MR-7W12RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00044205
Mã NSX: AC0805FR-07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045200
Mã NSX: SR0805MR-7W130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045201
Mã NSX: SR0805MR-7W13KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045202
Mã NSX: SR0805MR-7W13RL

Số lượng / Giá