Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,001-41,020 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045203
Mã NSX: SR0805MR-7W150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045204
Mã NSX: SR0805MR-7W15KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045205
Mã NSX: SR0805MR-7W15RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045206
Mã NSX: SR0805MR-7W160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045207
Mã NSX: SR0805MR-7W16KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045208
Mã NSX: SR0805MR-7W16RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045209
Mã NSX: SR0805MR-7W180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045210
Mã NSX: SR0805MR-7W18KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045211
Mã NSX: SR0805MR-7W18RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045212
Mã NSX: SR0805MR-7W1K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045213
Mã NSX: SR0805MR-7W1K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045214
Mã NSX: SR0805MR-7W1K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045215
Mã NSX: SR0805MR-7W1K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045216
Mã NSX: SR0805MR-7W1K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045217
Mã NSX: SR0805MR-7W1K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045218
Mã NSX: SR0805MR-7W1KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045219
Mã NSX: SR0805MR-7W1R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045220
Mã NSX: SR0805MR-7W1R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045221
Mã NSX: SR0805MR-7W1R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045222
Mã NSX: SR0805MR-7W1R5L

Số lượng / Giá