Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,021-41,040 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 1.6 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045223
Mã NSX: SR0805MR-7W1R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045224
Mã NSX: SR0805MR-7W1R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045225
Mã NSX: SR0805MR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045226
Mã NSX: SR0805MR-7W200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045227
Mã NSX: SR0805MR-7W20KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045228
Mã NSX: SR0805MR-7W20RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045229
Mã NSX: SR0805MR-7W220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045230
Mã NSX: SR0805MR-7W22KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045231
Mã NSX: SR0805MR-7W22RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045232
Mã NSX: SR0805MR-7W240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045233
Mã NSX: SR0805MR-7W24KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045234
Mã NSX: SR0805MR-7W24RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045235
Mã NSX: SR0805MR-7W270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045236
Mã NSX: SR0805MR-7W27KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045237
Mã NSX: SR0805MR-7W27RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045238
Mã NSX: SR0805MR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045239
Mã NSX: SR0805MR-7W2K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045240
Mã NSX: SR0805MR-7W2K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045241
Mã NSX: SR0805MR-7W2KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045242
Mã NSX: SR0805MR-7W2R2L

Số lượng / Giá