Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,041-41,060 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045243
Mã NSX: SR0805MR-7W2R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045244
Mã NSX: SR0805MR-7W2R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045245
Mã NSX: SR0805MR-7W2RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045246
Mã NSX: SR0805MR-7W300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045247
Mã NSX: SR0805MR-7W30KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045248
Mã NSX: SR0805MR-7W30RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045249
Mã NSX: SR0805MR-7W330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045250
Mã NSX: SR0805MR-7W33KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045251
Mã NSX: SR0805MR-7W33RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045252
Mã NSX: SR0805MR-7W360RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045253
Mã NSX: SR0805MR-7W36KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045254
Mã NSX: SR0805MR-7W36RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045255
Mã NSX: SR0805MR-7W390RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045256
Mã NSX: SR0805MR-7W39KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045257
Mã NSX: SR0805MR-7W39RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045258
Mã NSX: SR0805MR-7W3K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045259
Mã NSX: SR0805MR-7W3K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045260
Mã NSX: SR0805MR-7W3K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045261
Mã NSX: SR0805MR-7W3KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045262
Mã NSX: SR0805MR-7W3R3L

Số lượng / Giá