Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,061-41,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.6 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045263
Mã NSX: SR0805MR-7W3R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045264
Mã NSX: SR0805MR-7W3R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045265
Mã NSX: SR0805MR-7W3RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045266
Mã NSX: SR0805MR-7W430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045267
Mã NSX: SR0805MR-7W43KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045268
Mã NSX: SR0805MR-7W43RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045269
Mã NSX: SR0805MR-7W470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045270
Mã NSX: SR0805MR-7W47KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045271
Mã NSX: SR0805MR-7W47RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045272
Mã NSX: SR0805MR-7W4K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045273
Mã NSX: SR0805MR-7W4K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045274
Mã NSX: SR0805MR-7W4R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045275
Mã NSX: SR0805MR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045276
Mã NSX: SR0805MR-7W510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045277
Mã NSX: SR0805MR-7W51KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045278
Mã NSX: SR0805MR-7W51RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045279
Mã NSX: SR0805MR-7W560RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045280
Mã NSX: SR0805MR-7W56KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045281
Mã NSX: SR0805MR-7W56RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045282
Mã NSX: SR0805MR-7W5K1L

Số lượng / Giá