Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,081-41,100 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045283
Mã NSX: SR0805MR-7W5K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045284
Mã NSX: SR0805MR-7W5R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045285
Mã NSX: SR0805MR-7W5R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045286
Mã NSX: SR0805MR-7W620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045287
Mã NSX: SR0805MR-7W62KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045288
Mã NSX: SR0805MR-7W62RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045289
Mã NSX: SR0805MR-7W680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045290
Mã NSX: SR0805MR-7W68KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045291
Mã NSX: SR0805MR-7W68RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045292
Mã NSX: SR0805MR-7W6K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045293
Mã NSX: SR0805MR-7W6K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045294
Mã NSX: SR0805MR-7W6R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045295
Mã NSX: SR0805MR-7W6R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045296
Mã NSX: SR0805MR-7W750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045297
Mã NSX: SR0805MR-7W75KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045298
Mã NSX: SR0805MR-7W75RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045299
Mã NSX: SR0805MR-7W7K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045300
Mã NSX: SR0805MR-7W7R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045301
Mã NSX: SR0805MR-7W820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045302
Mã NSX: SR0805MR-7W82KL

Số lượng / Giá