Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,101-41,120 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045303
Mã NSX: SR0805MR-7W82RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045304
Mã NSX: SR0805MR-7W8K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045305
Mã NSX: SR0805MR-7W8R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045306
Mã NSX: SR0805MR-7W910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045307
Mã NSX: SR0805MR-7W91KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045308
Mã NSX: SR0805MR-7W91RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045309
Mã NSX: SR0805MR-7W9K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±20% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045310
Mã NSX: SR0805MR-7W9R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045311
Mã NSX: RC0805JR-0727ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045312
Mã NSX: RC0805JR-0730ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045313
Mã NSX: RC0805JR-0733ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045314
Mã NSX: RC0805JR-0736ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045315
Mã NSX: RC0805JR-0739ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045316
Mã NSX: RC0805JR-0743ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045317
Mã NSX: RC0805JR-0751ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045318
Mã NSX: RC0805JR-0756ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045319
Mã NSX: RC0805JR-0762ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045320
Mã NSX: RC0805JR-0768ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045321
Mã NSX: RC0805JR-0775ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045322
Mã NSX: RC0805JR-0782ML

Số lượng / Giá