Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,121-41,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 91 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045323
Mã NSX: RC0805JR-0791ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045324
Mã NSX: SR0805KR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045325
Mã NSX: SR0805KR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045326
Mã NSX: SR0805KR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045327
Mã NSX: SR0805KR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045328
Mã NSX: SR0805KR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045329
Mã NSX: SR0805KR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045330
Mã NSX: SR0805KR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045331
Mã NSX: SR0805KR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045332
Mã NSX: SR0805KR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045333
Mã NSX: SR0805KR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045334
Mã NSX: SR0805KR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045335
Mã NSX: SR0805KR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045336
Mã NSX: SR0805KR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045337
Mã NSX: SR0805KR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045338
Mã NSX: SR0805KR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045339
Mã NSX: SR0805KR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045340
Mã NSX: SR0805KR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045341
Mã NSX: SR0805KR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045342
Mã NSX: SR0805KR-0716RL

Số lượng / Giá