Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,221-41,240 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045423
Mã NSX: SR0805KR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045424
Mã NSX: SR0805KR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045425
Mã NSX: SR0805KR-0768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045426
Mã NSX: SR0805KR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045427
Mã NSX: SR0805KR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045428
Mã NSX: SR0805KR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045429
Mã NSX: SR0805KR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045430
Mã NSX: SR0805KR-07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045431
Mã NSX: SR0805KR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045432
Mã NSX: SR0805KR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045433
Mã NSX: SR0805KR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045434
Mã NSX: SR0805KR-077R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045435
Mã NSX: SR0805KR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045436
Mã NSX: SR0805KR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045437
Mã NSX: SR0805KR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045438
Mã NSX: SR0805KR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045439
Mã NSX: SR0805KR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045440
Mã NSX: SR0805KR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045441
Mã NSX: SR0805KR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045442
Mã NSX: SR0805KR-0791RL

Số lượng / Giá