Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,241-41,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.1 kOhms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045443
Mã NSX: SR0805KR-079K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±10% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045444
Mã NSX: SR0805KR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045445
Mã NSX: RC0805DR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045446
Mã NSX: RC0805DR-075R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045447
Mã NSX: RE0805DRE0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045448
Mã NSX: SR0805KR-7W100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045449
Mã NSX: SR0805KR-7W100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045450
Mã NSX: SR0805KR-7W10KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045451
Mã NSX: SR0805KR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045452
Mã NSX: SR0805KR-7W110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045453
Mã NSX: SR0805KR-7W11KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045454
Mã NSX: SR0805KR-7W11RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045455
Mã NSX: SR0805KR-7W120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045456
Mã NSX: SR0805KR-7W12KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045457
Mã NSX: SR0805KR-7W12RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045458
Mã NSX: SR0805KR-7W130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045459
Mã NSX: SR0805KR-7W13KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045460
Mã NSX: SR0805KR-7W13RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045461
Mã NSX: SR0805KR-7W150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045462
Mã NSX: SR0805KR-7W15KL

Số lượng / Giá