Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,281-41,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045483
Mã NSX: SR0805KR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045484
Mã NSX: SR0805KR-7W200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045485
Mã NSX: SR0805KR-7W20KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045486
Mã NSX: SR0805KR-7W20RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045487
Mã NSX: SR0805KR-7W220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045488
Mã NSX: SR0805KR-7W22KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045489
Mã NSX: SR0805KR-7W22RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045490
Mã NSX: SR0805KR-7W240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045491
Mã NSX: SR0805KR-7W24KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045492
Mã NSX: SR0805KR-7W24RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045493
Mã NSX: SR0805KR-7W270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045494
Mã NSX: SR0805KR-7W27KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045495
Mã NSX: SR0805KR-7W27RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045496
Mã NSX: SR0805KR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045497
Mã NSX: SR0805KR-7W2K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045498
Mã NSX: SR0805KR-7W2K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045499
Mã NSX: SR0805KR-7W2KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045500
Mã NSX: SR0805KR-7W2R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045501
Mã NSX: SR0805KR-7W2R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045502
Mã NSX: SR0805KR-7W2R7L

Số lượng / Giá