Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 4,121-4,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 124 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005932
Mã NSX: RT0402FRD07124RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 127 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005933
Mã NSX: RT0402FRD07127RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12.4 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005934
Mã NSX: RT0402FRD0712K4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005935
Mã NSX: RT0402FRD0712K7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005936
Mã NSX: RT0402FRD0712KL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12.1 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005937
Mã NSX: RT0402FRD0712R1L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12.4 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005938
Mã NSX: RT0402FRD0712R4L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005939
Mã NSX: RT0402FRD0712R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 12 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005940
Mã NSX: RT0402FRD0712RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 130 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005941
Mã NSX: RT0402FRD07130RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 133 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005942
Mã NSX: RT0402FRD07133RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 137 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005943
Mã NSX: RT0402FRD07137RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 13.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005944
Mã NSX: RT0402FRD0713K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 13.3 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005945
Mã NSX: RT0402FRD0713R3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 13.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005946
Mã NSX: RT0402FRD0713R7L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 13 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005947
Mã NSX: RT0402FRD0713RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 140 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005948
Mã NSX: RT0402FRD07140RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 143 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005949
Mã NSX: RT0402FRD07143RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 147 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005950
Mã NSX: RT0402FRD07147RL

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374

Điện trở dán 14.3 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00005951
Mã NSX: RT0402FRD0714K3L

Số lượng / Giá
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374
1 + 380
100 + 378
1,000 + 376
5,000 + 375
10,000 + 374