Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,501-41,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045703
Mã NSX: SR0805FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045704
Mã NSX: SR0805FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045705
Mã NSX: SR0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045706
Mã NSX: SR0805FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045707
Mã NSX: SR0805FR-074R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045708
Mã NSX: SR0805FR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045709
Mã NSX: SR0805FR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045710
Mã NSX: SR0805FR-076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045711
Mã NSX: SR0805FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045712
Mã NSX: SR0805FR-078R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045713
Mã NSX: SR0805FR-079R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045714
Mã NSX: RL0805JR-070R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045715
Mã NSX: RL0805JR-070R27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045716
Mã NSX: RL0805JR-070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045717
Mã NSX: RL0805JR-070R075L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045718
Mã NSX: RL0805JR-070R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045719
Mã NSX: RL0805JR-070R33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045720
Mã NSX: RL0805JR-070R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045721
Mã NSX: RL0805JR-070R051L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045722
Mã NSX: RL0805JR-070R056L

Số lượng / Giá