Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,521-41,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 62 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045723
Mã NSX: RL0805JR-070R062L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045724
Mã NSX: RL0805JR-070R068L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 70 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045725
Mã NSX: RL0805JR-070R07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045726
Mã NSX: RL0805JR-070R082L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045727
Mã NSX: RL0805JR-070R08L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045728
Mã NSX: RL0805JR-070R11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045729
Mã NSX: RL0805JR-070R12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045730
Mã NSX: RL0805JR-070R13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045731
Mã NSX: RL0805JR-070R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045732
Mã NSX: RL0805JR-070R18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045733
Mã NSX: RL0805JR-070R24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 250 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045734
Mã NSX: RL0805JR-070R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 360 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045735
Mã NSX: RL0805JR-070R36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045736
Mã NSX: RL0805JR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045737
Mã NSX: RL0805JR-070R43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 400 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045738
Mã NSX: RL0805JR-070R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 500 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045739
Mã NSX: RL0805JR-070R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045740
Mã NSX: RL0805JR-7W0R68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045741
Mã NSX: RL0805JR-7W0R51L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045742
Mã NSX: RL0805JR-7W0R75L

Số lượng / Giá