Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,581-41,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045783
Mã NSX: RV0805FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045784
Mã NSX: RV0805FR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045785
Mã NSX: RV0805FR-07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045786
Mã NSX: RV0805FR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045787
Mã NSX: RV0805FR-07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045788
Mã NSX: RV0805FR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045789
Mã NSX: RV0805FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045790
Mã NSX: RV0805FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045791
Mã NSX: RV0805FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045792
Mã NSX: RV0805FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045793
Mã NSX: RV0805FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045794
Mã NSX: RV0805FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045795
Mã NSX: RV0805FR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.87 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045796
Mã NSX: RV0805FR-071M87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045797
Mã NSX: RV0805FR-071M96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045798
Mã NSX: RV0805FR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045799
Mã NSX: RV0805FR-07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045800
Mã NSX: RV0805FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045801
Mã NSX: RV0805FR-07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 215 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045802
Mã NSX: RV0805FR-07215KL

Số lượng / Giá