Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,601-41,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045803
Mã NSX: RV0805FR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045804
Mã NSX: RV0805FR-07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045805
Mã NSX: RV0805FR-07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045806
Mã NSX: RV0805FR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045807
Mã NSX: RV0805FR-07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045808
Mã NSX: RV0805FR-07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045809
Mã NSX: RV0805FR-07261KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045810
Mã NSX: RV0805FR-07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045811
Mã NSX: RV0805FR-07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045812
Mã NSX: RV0805FR-07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045813
Mã NSX: RV0805FR-072M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045814
Mã NSX: RV0805FR-072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045815
Mã NSX: RV0805FR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045816
Mã NSX: RV0805FR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045817
Mã NSX: RV0805FR-072M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045818
Mã NSX: RV0805FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045819
Mã NSX: RV0805FR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045820
Mã NSX: RV0805FR-07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045821
Mã NSX: RV0805FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045822
Mã NSX: RV0805FR-07332KL

Số lượng / Giá