Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,661-41,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.11 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045863
Mã NSX: RV0805FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045864
Mã NSX: RV0805FR-075M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045865
Mã NSX: RV0805FR-075M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.9 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045866
Mã NSX: RV0805FR-075M9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045867
Mã NSX: RV0805FR-07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045868
Mã NSX: RV0805FR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045869
Mã NSX: RV0805FR-07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045870
Mã NSX: RV0805FR-07680KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045871
Mã NSX: RV0805FR-07681KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045872
Mã NSX: RV0805FR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045873
Mã NSX: RV0805FR-076M81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045874
Mã NSX: RV0805FR-076M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045875
Mã NSX: RV0805FR-07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045876
Mã NSX: RV0805FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045877
Mã NSX: RV0805FR-07768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045878
Mã NSX: RV0805FR-07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045879
Mã NSX: RV0805FR-077M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045880
Mã NSX: RV0805FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045881
Mã NSX: RV0805FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045882
Mã NSX: RV0805FR-07845KL

Số lượng / Giá