Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,681-41,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 866 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045883
Mã NSX: RV0805FR-07866KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045884
Mã NSX: RV0805FR-078M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045885
Mã NSX: RV0805FR-07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045886
Mã NSX: RV0805FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 931 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045887
Mã NSX: RV0805FR-07931KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045888
Mã NSX: RV0805FR-07953KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045889
Mã NSX: RV0805FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045890
Mã NSX: AR0805JR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045891
Mã NSX: AR0805JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045892
Mã NSX: AR0805JR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045893
Mã NSX: AR0805JR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045894
Mã NSX: AR0805JR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045895
Mã NSX: AR0805JR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045896
Mã NSX: AR0805JR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045897
Mã NSX: AR0805JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045898
Mã NSX: AR0805JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045899
Mã NSX: AR0805JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045900
Mã NSX: AR0805JR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045901
Mã NSX: AR0805JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045902
Mã NSX: RL0805FR-7W0R56L

Số lượng / Giá