Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,701-41,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 620 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045903
Mã NSX: RL0805FR-7W0R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045904
Mã NSX: RL0805FR-7W0R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045905
Mã NSX: RL0805FR-7W0R82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00045906
Mã NSX: RL0805FR-7W0R91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045907
Mã NSX: RL0805JR-070R033L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045908
Mã NSX: RL0805JR-070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045909
Mã NSX: RL0805JR-070R025L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045910
Mã NSX: RL0805JR-070R011L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045911
Mã NSX: RL0805JR-070R012L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045912
Mã NSX: RL0805JR-070R015L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045913
Mã NSX: RL0805JR-070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045914
Mã NSX: RL0805JR-070R022L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045915
Mã NSX: RL0805JR-070R024L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045916
Mã NSX: RL0805JR-070R027L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045917
Mã NSX: RL0805JR-070R035L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045918
Mã NSX: RL0805JR-070R036L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045919
Mã NSX: RL0805JR-070R039L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045920
Mã NSX: RL0805JR-070R03L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045921
Mã NSX: RL0805JR-070R043L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045922
Mã NSX: RL0805JR-070R047L

Số lượng / Giá