Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,741-41,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045943
Mã NSX: AR0805FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045944
Mã NSX: AR0805FR-07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045945
Mã NSX: AR0805FR-07107RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045946
Mã NSX: AR0805FR-0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045947
Mã NSX: AR0805FR-0710K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045948
Mã NSX: AR0805FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045949
Mã NSX: AR0805FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045950
Mã NSX: AR0805FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045951
Mã NSX: AR0805FR-0710R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045952
Mã NSX: AR0805FR-0710R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045953
Mã NSX: AR0805FR-0710R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045954
Mã NSX: AR0805FR-0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045955
Mã NSX: AR0805FR-07110KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045956
Mã NSX: AR0805FR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045957
Mã NSX: AR0805FR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045958
Mã NSX: AR0805FR-07113RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045959
Mã NSX: AR0805FR-07115KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 115 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045960
Mã NSX: AR0805FR-07115RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045961
Mã NSX: AR0805FR-07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045962
Mã NSX: AR0805FR-07118RL

Số lượng / Giá