Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 1,501-1,504 trong số 1,504 mục.
Điện trở băng 1,6 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075628
Mã NSX: EXB-28V1R6JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075629
Mã NSX: EXB-28V2R0JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2,4 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075630
Mã NSX: EXB-28V2R4JX

Số lượng / Giá

Điện trở băng 2,7 Ohm 0804 (4 chip )±5%
Mã Tranzi: TZ-00075631
Mã NSX: EXB-28V2R7JX

Số lượng / Giá