Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,761-41,780 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045963
Mã NSX: AR0805FR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045964
Mã NSX: AR0805FR-0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045965
Mã NSX: AR0805FR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045966
Mã NSX: AR0805FR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045967
Mã NSX: AR0805FR-0711R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045968
Mã NSX: AR0805FR-0711R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045969
Mã NSX: AR0805FR-0711R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045970
Mã NSX: AR0805FR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045971
Mã NSX: AR0805FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045972
Mã NSX: AR0805FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045973
Mã NSX: AR0805FR-07121KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045974
Mã NSX: AR0805FR-07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045975
Mã NSX: AR0805FR-07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045976
Mã NSX: AR0805FR-07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045977
Mã NSX: AR0805FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045978
Mã NSX: AR0805FR-07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045979
Mã NSX: AR0805FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045980
Mã NSX: AR0805FR-0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045981
Mã NSX: AR0805FR-0712K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045982
Mã NSX: AR0805FR-0712KL

Số lượng / Giá