Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,781-41,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 12.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045983
Mã NSX: AR0805FR-0712R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045984
Mã NSX: AR0805FR-0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045985
Mã NSX: AR0805FR-0712R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045986
Mã NSX: AR0805FR-0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045987
Mã NSX: AR0805FR-07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 130 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045988
Mã NSX: AR0805FR-07130RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045989
Mã NSX: AR0805FR-07133KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045990
Mã NSX: AR0805FR-07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045991
Mã NSX: AR0805FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045992
Mã NSX: AR0805FR-07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045993
Mã NSX: AR0805FR-0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045994
Mã NSX: AR0805FR-0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045995
Mã NSX: AR0805FR-0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045996
Mã NSX: AR0805FR-0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045997
Mã NSX: AR0805FR-0713R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045998
Mã NSX: AR0805FR-0713RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00045999
Mã NSX: AR0805FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046000
Mã NSX: AR0805FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046001
Mã NSX: AR0805FR-07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046002
Mã NSX: AR0805FR-07143RL

Số lượng / Giá