Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,801-41,820 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046003
Mã NSX: AR0805FR-07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046004
Mã NSX: AR0805FR-07147RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046005
Mã NSX: AR0805FR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046006
Mã NSX: AR0805FR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046007
Mã NSX: AR0805FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046008
Mã NSX: AR0805FR-0714R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046009
Mã NSX: AR0805FR-0714R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046010
Mã NSX: AR0805FR-0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046011
Mã NSX: AR0805FR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046012
Mã NSX: AR0805FR-07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046013
Mã NSX: AR0805FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046014
Mã NSX: AR0805FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046015
Mã NSX: AR0805FR-07158KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046016
Mã NSX: AR0805FR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046017
Mã NSX: AR0805FR-0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046018
Mã NSX: AR0805FR-0715K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046019
Mã NSX: AR0805FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046020
Mã NSX: AR0805FR-0715R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046021
Mã NSX: AR0805FR-0715R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046022
Mã NSX: AR0805FR-0715RL

Số lượng / Giá