Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,821-41,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046023
Mã NSX: AR0805FR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046024
Mã NSX: AR0805FR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046025
Mã NSX: AR0805FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046026
Mã NSX: AR0805FR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046027
Mã NSX: AR0805FR-07165KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046028
Mã NSX: AR0805FR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046029
Mã NSX: AR0805FR-07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046030
Mã NSX: AR0805FR-07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046031
Mã NSX: AR0805FR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046032
Mã NSX: AR0805FR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046033
Mã NSX: AR0805FR-0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046034
Mã NSX: AR0805FR-0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046035
Mã NSX: AR0805FR-0716R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046036
Mã NSX: AR0805FR-0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046037
Mã NSX: AR0805FR-0716R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046038
Mã NSX: AR0805FR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046039
Mã NSX: AR0805FR-07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046040
Mã NSX: AR0805FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046041
Mã NSX: AR0805FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046042
Mã NSX: AR0805FR-07178RL

Số lượng / Giá