Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,841-41,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046043
Mã NSX: AR0805FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046044
Mã NSX: AR0805FR-0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046045
Mã NSX: AR0805FR-0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046046
Mã NSX: AR0805FR-0717R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046047
Mã NSX: AR0805FR-07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046048
Mã NSX: AR0805FR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046049
Mã NSX: AR0805FR-07182KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046050
Mã NSX: AR0805FR-07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046051
Mã NSX: AR0805FR-07187KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 187 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046052
Mã NSX: AR0805FR-07187RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046053
Mã NSX: AR0805FR-0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046054
Mã NSX: AR0805FR-0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046055
Mã NSX: AR0805FR-0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046056
Mã NSX: AR0805FR-0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046057
Mã NSX: AR0805FR-0718R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046058
Mã NSX: AR0805FR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046059
Mã NSX: AR0805FR-07191KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046060
Mã NSX: AR0805FR-07191RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046061
Mã NSX: AR0805FR-07196KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 196 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046062
Mã NSX: AR0805FR-07196RL

Số lượng / Giá