Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 41,861-41,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046063
Mã NSX: AR0805FR-0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046064
Mã NSX: AR0805FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046065
Mã NSX: AR0805FR-0719R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046066
Mã NSX: AR0805FR-0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046067
Mã NSX: AR0805FR-071K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046068
Mã NSX: AR0805FR-071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046069
Mã NSX: AR0805FR-071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046070
Mã NSX: AR0805FR-071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046071
Mã NSX: AR0805FR-071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046072
Mã NSX: AR0805FR-071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046073
Mã NSX: AR0805FR-071K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046074
Mã NSX: AR0805FR-071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046075
Mã NSX: AR0805FR-071K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046076
Mã NSX: AR0805FR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046077
Mã NSX: AR0805FR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046078
Mã NSX: AR0805FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046079
Mã NSX: AR0805FR-071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046080
Mã NSX: AR0805FR-071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046081
Mã NSX: AR0805FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00046082
Mã NSX: AR0805FR-071K47L

Số lượng / Giá